درصد سنج مغناطیسی :


کاربرد


این نوع ابزار اندازه گیری شناور که در مخزن کوچک مورد استفاده قرار میگیرد، درصد حجمی محتوی مخزن را به شکل دقیقی تعیین مینماید.

عملکرد


ابزار های اندازه گیری شناور که مجهز به درجه مغناطیسی است، میزان مایع داخل مخزن را قابل رویت می سازند. بدین منظور شناوری که با مایع در تماس و با آن در حرکت می باشد، می تواند بواسطه چرخ دنده ها و اهرم های مربوطه درصد مایع موجود مخزن را از طریق یک درجه مغناطیسی نشان دهد.

ویژگی ها


- استفاده از صفحه نمایشگر مدرج، امکان تعیین دقیق درصد حجمی مایع مخزن را فراهم میکند.
- این نوع درصد سنج های مقاوم، به همراه درپوش و پیچ های اتصال ارائه میگردد.
- تعیین درصد مایع از 5% تا 95% براحتی میسر میباشد.
- برای نصب در بالای مخزن طراحی شده است.

ابعاد


/directory/omrangaspuyair/editor/11-02-1.jpg
/directory/omrangaspuyair/editor/11-02-2.jpg

متریال


پایه صفحه: زاماک
نگهدارنده دسته: آلومینیوم
اهرم شناور: آلومینیوم
شناور: فوم Hosta