شیر فشار سنج :


کاربرد


این شیر با قابلیت های فراوان، برای نشان دادن فشار داخلی مخزن طراحی شده است.

عملکرد


شیر فشار سنج بر روی مخازن ذخیره سازی، مخازن حمل، کامیون های بالک و خطوط لوله نصب می گردد و با اتصال به یک فشار سنج و شیر تهویه امکان رویت فشار و تخلیه گاز فراهم می گردد.

ویژگی ها


- از تحت فشار بودن فشار سنج بطور دائم، جلوگیری نموده و باعث عمر طولانی آن می گردد.
- استفاده از شیر تهویه امکان تخلیه فشار در زمان بسته بودن شیر فشارسنج را فراهم می سازد.
- در صورتیکه به عنوان درصدسنج ثابت مورد استفاده قرار میگیرد می بایست در بالاترین سطح مجاز نصب گردد.
- امکان نصب لوله در اندازه 1/4 با دنده MNPT برای عمل نمودن به در صد سنج ثابت در هر ارتفاعی میسر می باشد.

ابعاد


/directory/omrangaspuyair/editor/16-02-1.jpg
/directory/omrangaspuyair/editor/16-02-2.jpg

متریال


بدنه: فولاد / برنج / فولاد ضد زنگ
دسته: آلومینیوم
شیر تخلیه: برنج / فولاد ضد زنگ
فشار سنج: PSI 300-0 یا PSI 400-0