درصد سنج مکانیکی :


کاربرد


ابزار اندازه گیری است که برای تعیین میزان گاز مایع و آمونیاک، در مخازن حمل و ثابت با دنده NPT بکار گرفته می شود.

عملکرد


برای بدست آوردن میزان مایع می بایست با باز کردن شیر تخلیه، دستگیره نشان دهنده که به لوله ای دوار در داخل مخزن متصل است، از بخش بخار به بخش مایع چرخانده شود. خروج گاز مایع از شیر تخلیه نشانه تماس لوله با بخش مایع مخزن می باشد. در این هنگام با توجه به قرارگیری دستگیره نشاندهنده برروی عددی خاص از صفحه مدرج می توان درصد مایع موجود در مخزن را تثبیت نمود.

ویژگی ها


- بدلیل استفاده از فولاد ضد زنگ در ساخت این درصدسنج، بکارگیری آن در آمونیاک بدون تعویض قطعه ای میسر می باشد.
- افزایش طول عمر آن نیز با بکارگیری فولاد ضد زنگ در تمامی اجزا تامین گردیده است.
- بکارگیری درجه سانتیگراد در صفحه مدرج استفاده از آن را آسان نموده است.
- درجه بندی مضاعف در صفحه مدرج، دقت عملکرد در مواقعیکه تراز نبودن وسیله پیش بینی میگردد را تامین می نماید.

ابعاد


/directory/omrangaspuyair/editor/04-02-1.jpg/directory/omrangaspuyair/editor/04-02-2.jpg

متریال


بدنه: فولاد ضد زنگ
دسته: فولاد ضد زنگ
لوله درصد سنج: فولاد ضد زنگ
خروسک: آهن ریختگری
صفحه درصد سنج: آلومینیوم
شیر تخلیه: فولاد ضد زنگ