رهانه های اطمینان(برای استفاده در مخازن تحت فشار) :


کاربرد


این رهانه ها بویژه برای استفاده در مخازن سیار طراحی شده و اندازه پایه اتصال آن از نوع MNPT میباشد.

عملکرد


رهانه های اطمینان مانع از ازدیاد فشار و باعث ایمنی افراد میشود و برای محافظت از سیستم های حساس به فشار برای جلوگیری از تاثیرات مخرب فشارهای بالا طراحی شده است و مانع از برگشت فشار و مانع از خرابی سیستم می شود . مهم است که شیر های اطمینان تحت هر شرایطی، وظیفۀ خود را انجام دهند و مانع از ازدیاد فشار سیستم شوند.
هر سیسمتی یک نقطه تنظیم set point دارد که در فشارهای بالاتر از آن شیر باز می شود. سوپاپ که توسط فنر بسته شده است و با رسیدن فشار پشت آن به یک فشار استاتیکی مشخص عمل کرده و به سرعت باز می شود. همچنین بوسیله آزاد کردن مقداری از سیال، ایمن سازی میکنند. شیرهای اطمینان دارای مکانیزم فشاری میباشند طوریکه افزایش فشار باعث باز شدن دریچه و تخلیه مواد برای رسیدن به فشار نرمال میگردد .

ویژگی ها


- طراحی این رهانه با سطح مقطع کم تضمین کننده ایمنی زیاد در مقابل برش یا خم شدن میباشد.
- تمامی اجزا آن در زیر سطح اتصال به مخزن قرار گرفته تا امکان آسیب دیدن آن کاهش یابد.
- ترک خوردگی ناشی از تنش های حین کار، با استفاده از فنر بلند در آن کاهش یافته است.
- ابزار پذیری مناسب، تضمین کننده نصب و جداسازی آسان آن می باشد.
- با کاربرد در مخازن حمل گاز مایع و آمونیاک می باشد.

ابعاد


شرکت عمران گاز تولید کننده انواع سوپاپهای اطمینان در سایزهای مختلف طبق استاندارد ملی به شماره 7910 میباشد.

/directory/omrangaspuyair/editor/banner-del.jpg

/directory/omrangaspuyair/editor/new-20181112_.jpg

متریال


بدنه: فولاد ضد زنگ
واشر سیت: P.T.F.E
فنر: فولاد ضد زنگ